Certifikáty

HALKO stavební společnost, s.r.o. je držitelem certifikátu systému řízení jakosti a certifikátu systému environmentálního managementu. Certifikační audit byl poprvé proveden v roce 2001.

Od roku 2011 do roku 2020 byla společnost držitelem certifikátu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  I v této oblasti prokázala schopnost aplikovat požadavky normy.

Společnost se zavazuje všechny složky integrovaného systému managementu plně rozvíjet a udržovat je funkční.

Jsme držitelé certifikátů:

  • systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
  • systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016

Naši partneři

Máte zájem o některou z našich služeb?