HALKO stavební společnost, s.r.o.

HALKO stavební společnost, s.r.o. byla založena dne 17. 10. 1991. Zakladateli a společníky byli Miloš Königsmark a Alexandr Hájek. V roce 2019 předali společnost Ing. Janě Friedrichové a Alexandru Hájkovi, DiS., kteří pokračují v jejich práci. V oblasti dopravního a inženýrského stavitelství působí společnost již více jak 25 let, rozvíjela se dynamicky, nárůst objemu zakázek si vyžádal zvýšení počtu zaměstnanců. Společnost si získané postavení v oboru udržuje, je konkurenceschopná a úspěšně se uchází o zakázky z veřejného i soukromého sektoru.

HALKO stavební společnost, s.r.o. nabízí široké spektrum prací a služeb v oboru stavebnictví, od vypracování projektové dokumentace přes odborný dozor až po samotnou realizaci stavebních projektů. Zabývá se stavebními činnostmi, které zahrnují přípravu území pro výstavbu budov, komunikací a inženýrských sítí, kompletní dodávky komunikací a zpevněných ploch s asfaltobetonovým a dlážděným povrchem, kompletní dodávky vodovodních a kanalizačních systémů včetně ČOV.

Můžeme nabídnout také

  • letité zkušenosti v oboru
  • profesionalitu a odbornost
  • kvalitní a dobře odvedenou práci
  • odpovídající technické řešení dle TP a ČSN
  • ochranu životního prostředí při provádění stavebních prací
  • spolehlivý a odborný pracovní tým

Působíme ve Středočeském kraji, především v oblasti Praha – východ, Kolín, Nymburk, Poděbrady.

Naši partneři

Máte zájem o některou z našich služeb?