Co můžeme nabídnout?

Zemní práce poskytujeme v jakémkoliv rozsahu. Disponujeme moderní technikou, vlastním vozovým a strojním parkem.

Působíme ve Středočeském kraji, především v oblasti Praha – východ, Kolín, Nymburk, Poděbrady.

Naše služby mimo jiné zahrnují:

  • sejmutí ornice
  • svahování terénů
  • zvýšení únosnosti pláně
  • úpravu pláně s vyrovnáním výškových rozdílů, modelaci terénů
  • hutnění pláně, konstrukčních vrstev či násypů
  • hloubení zapažených i nezapažených jam a rýh
  • odkopávky a prokopávky pro spodní stavby komunikací a zpevněných ploch
  • svislé i vodorovné přemístění výkopku

Rádi byste využili našich služeb?

Pokud máte zájem o naše služby, vyplňte formulář vedle, popřípadě navštivte naši stránku kontakt pro více informací.

Zkušení technici
Důslednost při plnění termínů
Vstřícnost a profesionalita